Projektet “Naturen, inspirationskälla för unga filmare”
ett samarbete mellan Naturfilmarna och Studiefrämjandet
med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Naturfilmarna genomför ett natur- och miljöprojekt baserat på film tillsammans med Studiefrämjandet och Allmänna Arvsfonden. Projektet bygger på ett nätverk av skolor och filmgrupper bestående av ungdomar (upp till 29 år) över hela Sverige, där man får möjlighet att lära sig använda filmen som verktyg för att berätta och påverka i natur- och miljöfrågor.

Höjdpunkten under projektets tre år är “Scandinavian Wildlife Film Festival” (SWFF) på Nordens Ark i Bohuslän och Festival Unga Naturfilmare (FUN) på Grönklitt i Dalarna, där utvalda filmer gjorda av studenter och ungdomar kommer att visas. De filmfestivaler som kommer att räknas in i projektet hålls i slutet av november 2013 (SWFF), januari 2015 (FUN), januari 2016 (SWFF) och Maj 2016 (FUN). De unga filmare som medverkar i projektet kommer att få tillgångtill den senaste utrustningen med både kameror och datorer. Därtill kommer också föreningen Naturfilmarna att förse projektet med mentorer.

Tanken med projektet är att bygga ett miljö- och naturintresse hos ungdomar i Sverige. Ett samarbete med Allmänna Arvsfonden innebär att filmare får betalt för mentorskapet vilket ger en bättre kontinuitet i projektet. Hela projektet erbjuds kostnadsfritt för deltagarna

___________________________

SWFF FUN Festival 2016
Miniseminarium på Hållö Unga Naturfilmare med Roland Utbult på Sveriges Riksdag